Results

Publications

Treml, V., Vejpustková, M., Tumajer, J., Valchářová, D., Kašpar, J., Šamonil, P., Vašíčková, I., Kolář, T., Rybníček, M. (2023): Metodika využití map aktuálního a predikovaného vztahu hlavních lesních dřevin ke klimatu pro potřeby státní správy (Methodology for the use of maps of current and predicted relationship of main forest tree species to climate for the needs of state administration).

Kašpar, J., Tumajer, J., Altman, J., Altmanová, N., Čada, V., Čihák, T., Doležal, J., Fibich, P., Janda, P., Kaczka, R., Kolář, T., Lehejček, J., Mašek, J., Hellebrandová, K. N., Rybníček, M., Rydval, M., Shetti, R., Svoboda, M., Šenfeldr, M. … Treml, V. (2024). Major tree species of Central European forests differ in their proportion of positive, negative, and nonstationary growth trends. Global Change Biology, 30, e17146. https://doi.org/10.1111/gcb.17146

Machová, D., Kašpar, J., Kolář, T., Rybníček, M., Svoboda, M., Šamonil, P., Treml, V., Tumajer, J., Vašíčková, I., Vejpustková, M., Brůha, L. (2024): Spatial patterns in recent forest growth trends across the Czech Republic. Journal of Maps20(1). https://doi.org/10.1080/17445647.2024.2330613

Poster from Esri conference in Prague 2023 (2nd place and audience award in the poster competition)

Maps