Slider 2
Mapy popisující současnou i budoucí odezvu lesních dřevin na klimatickou změnu
Slider 1
Databáze letokruhových chronologií
previous arrow
next arrow
 

O projektu

Aplikace je řešena jako součást projektu TAČR SS03010134 Databáze letokruhových chronologií jako nástroj pro evidenci a predikci reakce hlavních lesních dřevin na klimatickou změnu (Program Prostředí pro život). Významná část nově získaných datových vstupů vychází z projektu DivLand – Centrum pro krajinu a biodiverzitu (TAČR SS02030018).  Projekt vychází z letokruhových dat získaných z lesních porostů v Česku.

Na vytvoření aplikace a databáze se podílejí Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví – odbor ekologie lesa, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Mendelova univerzita – fakulta lesnická a dřevařská. Databáze je otevřená a předpokládá zapojení dalších institucí. Hlavními přispěvateli jsou kromě řešitelských institucí Česká zemědělská univerzita – fakulta lesnická a dřevařská, Botanický ústav Akademie věd, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – fakulta životního prostředí. Hlavní výstupy jsou směřovány do oblasti adaptačních opatření na klimatickou změnu v krajině a lesním hospodářství. Dalším cílem je zpřístupnění již existujících letokruhových dat pro výzkumné účely.

Co na webu najdete?