Predikce odezvy dřevin na klima do roku 2055

V současnosti probíhající klimatické změny budou s vysokou pravděpodobností pokračovat i v blízké budoucnosti a ve svém důsledku významně ovlivní růstové podmínky lesních porostů na území České republiky. Hlavní klimatické scénáře pro Českou republiku předpokládají do roku 2050 pokračující trend oteplování v průměru o 1,0-1,4 °C, případně i pokles srážkových úhrnů ve vegetační sezóně a jejich nárůst v zimě. Z pohledu růstových podmínek hlavních lesních dřevin to povede ke dvěma protichůdným tendencím. Oteplení na jaře a na podzim pravděpodobně umožní prodloužení vegetační sezóny, což se může pozitivně projevit na šířce letokruhů. Rostoucí intenzita letního sucha naopak může zpomalit rychlost radiálního přírůstu vlivem zvýšené transpirace z listů a nedostatečné dostupnosti vody uvnitř kmene. Mapy zobrazují změny v intenzitě prudkých propadů přírůstu, růstových trendů a hlavních klimatických limitujících faktorů, které je možné očekávat při naplnění klimatických scénářů do roku 2050.