Růstové trendy hlavních lesních dřevin

Dlouhodobé růstové trendy hlavních lesních dřevin byly od roku 1990 ovlivněny především zrychleným teplem oteplování pozorovaným na většině území České republiky. Znalost dlouhodobých růstových trendů v podmínkách nestabilního klimatu je zásadní z odborného i praktického hlediska. Především chladné oblasti, kde vlivem oteplování dochází ke zrychlování radiálního přírůstu, mohou díky intenzivnější sekvestraci uhlíku z atmosféry do rychle rostoucí biomasy přispět k mitigaci klimatické změny. Poklesy přírůstu v suchých regionech však kapacitu těchto ekosystémů zadržovat uhlík naopak významně zeslabují. Dlouhotrvající poklesy přírůstu navíc představují cenný signál o klesající prosperitě a mohou poskytnout včasné varování před rizikem mortality v daném lesním porostu.