O nás

Na projektu se podílejí:

Pracovní skupina dendroekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie Přf UK (V. Treml, J. Tumajer, R. Kaczka)  https://web.natur.cuni.cz/physgeo/dendro/

Katedra geoinformatiky a kartografie Přf UK (L. Brůha, D. Machová, L. Brodský)  https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie

Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví, odbor ekologie lesa (J. Kašpar, P. Šamonil, I. Vašíčková) https://pralesy.cz/

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (M. Vejpustková) https://www.vulhm.cz/

Mendelova univerzita, Ústav nauky o dřevě (T. Kolář, M. Rybníček) https://und.ldf.mendelu.cz/

Projektové aktivity jsou řešeny ve spolupráci s dalšími institucemi

Česká zemědělská univerzita https://www.remoteforests.org

Botanický ústav AV ČR https://www.butbn.cas.cz/en/ecology/staff/dendrochronology

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem https://www.fzp.ujep.cz/centrum-prirodovednych-studii