Extrémní snížení růstu hlavních lesních dřevin

Výrazným snížením růstu lesních dřevin označujeme roční až několikaleté poklesy dřevních přírůstů, zpravidla vlivem extrémních klimatických jevů (sucho, chladno, rychlé poklesy teploty). Většinou se jedná pokles přírůstu v řádu desítek procent ve srovnání s předchozím obdobím. Tyto události jsou důležité, protože často nastartují vlnu odumírání dřevin v následujících letech. Zároveň dojde k výraznému poklesu zabudovávání atmosférického uhlíku do kmenů dřevin a pokles produkce dřeva znamená také ekonomické ztráty. Mapy ilustrují prostorový dopad nejvýznamnějších klimatických extrémů na hlavní lesní dřeviny Česka a vysvětlují jaké konkrétní události byly za snížení růstu zodpovědné.