Databáze

Jde o databázi časových řad letokruhových sérií a letokruhových chronologií za jednotlivé lokality. Obsahuje informaci o stanovišti, druhu dřevin, typu lesa (hospodářský či přírodě blízký), časovém rozsahu a metodice získání letokruhových dat. Dále obsahuje metadata na úrovni stromu (druh, výčetní tloušťka, výška, vitalita, velikost koruny, sociální status). Databáze je průběžně aktualizována. Pro vstup do databáze použijte tlačítko “Vstup do databáze”.

Pro přístup k datům prosím vyplňte tento formulář.