Mapy

Modelové mapy predikcí (připravujeme)

  • Soubor map klimatického limitování růstu hlavních lesních dřevin 2030,2040,2050
  • Soubor map scénářů extrémního snížení růstu hlavních lesních dřevin 2030,2040,2050
  • Soubor map růstových trendů hlavních lesních dřevin 2020-2050